BEGODI sẽ khắc phục các sự cố: lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền Internet, nhân sự, các biên động do thiên tai, mất điện, các quy định của cơ quan nhà nước hay tổ chức liên quan. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và ổn định cao nhất cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, phần mềm hay các lỗi khách quan khác khiến quý khách không sử dụng được dịch vụ, hãy thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Begodi qua email: support@Begodi.com hoặc điện thoại: (844)373066622 để chúng tôi kịp thời tiến hành khắc phục sự cố để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.