Một góc nhỏ của Bức tranh tròn của họa sĩ Franz Rubo, sáng tác năm 1912 với tổng chiều dài là 115m và cao 15 m (Nguồn ảnh: Internet)

Bình chọn chất lượng

Một góc nhỏ của Bức tranh tròn của họa sĩ Franz Rubo, sáng tác năm 1912 với tổng chiều dài là 115m và cao 15 m (Nguồn ảnh: Internet)

Một góc nhỏ của Bức tranh tròn của họa sĩ Franz Rubo, sáng tác năm 1912 với tổng chiều dài là 115m và cao 15 m (Nguồn ảnh: Internet)

Facebook Comments

Leave a Reply