Đồi chim sẻ, hay còn gọi là đồi Lê Nin (Nguồn ảnh: Internet)

Bình chọn chất lượng

Đồi chim sẻ, hay còn gọi là đồi Lê Nin (Nguồn ảnh: Internet)

Đồi chim sẻ, hay còn gọi là đồi Lê Nin (Nguồn ảnh: Internet)

Facebook Comments

Leave a Reply