Để nhận thông tin khuyến mãi, quý khách điền địa chỉ email cá nhân vào ô đăng kí nhận thông tin khuyến mãi ở ngay trang chủ. BEGODI cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

BEGODI có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với bên thứ ba mà BEGODI thuê để thực hiện các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ website, phân tích dữ liệu, để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của Begodi, để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng và để cung cấp cho khách hàng dịch vụ đã đăng ký.

Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của dữ liệu cá nhân, và chỉ được xử lý các dữ liệu này theo hướng dẫn của BEGODI.

Khi phát hiện thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích, quý khách liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email đã đăng ký để BEGODI có biện pháp hỗ trợ kịp thời