1. Mức giá sản phẩm trên BEGODI được tính theo mỗi người hay mỗi phòng?

Đối với phòng khách sạn: Mức giá được trình bày theo từng phòng chứ không theo từng người.

Đối với tour và gói dịch vụ: Mức giá được trình bày theo từng người chứ không theo từng phòng.

  1. Liệu tôi có thể đặt phòng trực tiếp với khách sạn không?

Được. Nhưng xin lưu ý rằng các mức giá của Begodi.com chỉ có duy nhất thông qua dịch vụ của chúng tôi. Các mức giá được đề nghị trực tiếp từ các khách sạn thường cao hơn 10% đến 50%.

  1. Có phí bổ sung với trẻ em khi các bé ở chung phòng với cha mẹ?

Hầu hết các khách sạn cho phép trẻ em ở chung phòng với cha mẹ dù có hay không có giường bổ sung. Thường chính sách của một khách sạn là không thu phí đối với trẻ ở độ tuổi dưới 12.

Một số khách sạn sẽ hạn chế số người được lưu trú trong một phòng là 2 người lớn và 1 trẻ em. Rất ít khách sạn có sẵn giường dành cho trẻ em, vì vậy thường cần phải có thêm một giường bổ sung. Hầu hết các khách sạn sẽ thu phí đối với giường bổ sung này.

Thường thường các khách sạn sẽ cung cấp bữa sáng khi đã thu phí giường bổ sung. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào chính sách và thủ tục của từng khách sạn. Nôi trẻ thường được cung cấp miễn phí, bởi một số khách sạn, đối với các trẻ nhỏ hơn 2 tuổi.